[(1-1-2016)]

το παρόν blog τερμάτισε αλλά παραμένει, για λοιπά νέα και ροή, μεταφορά στο αυτό ή σε κάποιο από τα link που βρίσκονται ακριβώς από πάνω / ξεχωριστό γεια σε όσους πέρασαν από εδώ το διάστημα 2008-2015 και σε όσους περάσαν μετά
                                                                                                                                                                       :)

σύνολο αέρα ιούλιος 2008 - ιούνιος 2015
                                                  σύνολο ηχογραφημάτων: 83
                                                 σύνολο ηχογραφήσεων:1206
                                           διάρκεια ηχογραφημάτων: 18 58' 46''
                                                     μέγεθος αρχείου :3.63GB

                                                                    εδώ ΄   
[δεν υπάρχει πια εκεί γιατί γιατί, αλλά αν το θες στείλε να στο στείλω] - angeloskyriou@gmai.com


[το σύνολο αέρα συγκεντρώνει όλα τα ηχογραφήματα
που παρουσιάστηκαν στο angeloskyriou.blogspot.com
από την έναρξη του (ιούλιος 2008) μέχρι την ας πούμε
μετατροπή του (ιούνιος 2015)
- κάποιες ηχογραφήσεις είναι σε .mp3 άλλες σε .wav -
παραλείπονται:
σχεδόν όλα τα υποηχογραφήματα (βρίσκονται στο angelokyriou.bandcamp.com)
όλες οι σειρές ηχογραφήσεων(βρίσκονται στο angeloskyriou.bandcamp.com)
όλες οι ηχογραφήσεις πάνω σε τραγούδια για το σύνολο αποθήκης ανάπλασης
(βρίσκονται στο angeloskyriou.bandcamp.com)]

σύνολο εορτών

                     εδώ

πολλά τελευταία βράδια

                                       εδώ

ξεδίψασε από την αναγνώριση
φράση που δεν προστάζει,πρόταση η οποία ακολουθεί αυτό το χώρο απ'την γέννηση του, μήνυμα χαραγμένο στην άκρη της έπελξης,τίτλος της κυκλοφορίας

μετασημείωση (αν και ζει ήδη ως προσημείωση εντός των εκδόσεων) άνευ σειράς:

παναγιώτη περικλή κωστή γιώργο, ευχαριστώ--------------------------------------------

το παρόν μεταμήνυμα αποτελεί γνωστοποίηση απλού και εύκολου τύπου, δηλαδή δημόσιας-εκτός ροής χώρου-ανάρτησης,λειτουργεί όμως παράλληλα ως βαράκι αγάπυρ στην τραμπάλα, από την πλευρά μου :)

--------------------------------------------