[(1-1-2016)]

το παρόν blog τερμάτισε αλλά παραμένει, για λοιπά νέα και ροή, μεταφορά στο αυτό ή σε κάποιο από τα link που βρίσκονται ακριβώς από πάνω / ξεχωριστό γεια σε όσους πέρασαν από εδώ το διάστημα 2008-2015 και σε όσους περάσαν μετά
                                                                                                                                                                       :)