σύνολο αέρα ιούλιος 2008 - ιούνιος 2015
                                                  σύνολο ηχογραφημάτων: 83
                                                 σύνολο ηχογραφήσεων:1206
                                           διάρκεια ηχογραφημάτων: 18 58' 46''
                                                     μέγεθος αρχείου :3.63GB

                                                                     εδώ ΄


[το σύνολο αέρα συγκεντρώνει όλα τα ηχογραφήματα
που παρουσιάστηκαν στο angeloskyriou.blogspot.com
από την έναρξη του (ιούλιος 2008) μέχρι την ας πούμε
μετατροπή του (ιούνιος 2015)
- κάποιες ηχογραφήσεις είναι σε .mp3 άλλες σε .wav -
παραλείπονται:
σχεδόν όλα τα υποηχογραφήματα (βρίσκονται στοangelokyriou.bandcamp.com)
όλες οι σειρές ηχογραφήσεων(βρίσκονται στοangeloskyriou.bandcamp.com)
όλες οι ηχογραφήσεις πάνω σε τραγούδια για το σύνολο αποθήκης ανάπλασης
(βρίσκονται στο angeloskyriou.bandcamp.com)]