δυνατή πορεία σε μια ορισμένη κατεύθυνση αναφέρεται στην εποχή