στοιχεία που χρησιμοποιούνται και δεν περιλαμβάνονται