σειρά ανθρώπων που στέκονται ο ένας πίσω απ΄τον άλλο